<< Previous Photo | Next Photo >>
23. Rabbi Tobias Geffen (1870-1970) and Mrs Geffen (1880-1961)...Yosef /Aryeh Lev/Tzvi Hirsch/Tuvia...Photo at their 50th Anniversary Party, August 1948 in Atlanta, GA